16.11.2016 Plan Połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej Work Service.

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy o planowanym połączeniu Spółek z Grupy Kapitałowej Work Service tj. spółki Antal Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Antal International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym w załączeniu przedkładamy plan połączenia ww. spółek.POBIERZ: Plan Połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej Work Service